MR

300_c3bd394b-3809-41a5-b164-55988c17c5bb.jpeg 

300_logo_kindercentrum-stelle_zeemeeuwkopie_1.jpg

 

 

 

Jaarverslag van de SZP raad (IKC raad) van Kindcentrum Stelle - Zeemeeuw te Terneuzen.

 

Schooljaar 2020-2021.

Inleiding:

 

De SZP-raad van Kindcentrum Stelle – Zeemeeuw bestond dit jaar uit;

 

Dhr. R. Fatehmahomed,   voorzitter en afvaardiging van de ouders school.

Mevr. S. Schutte,                 secretaris , afvaardiging van het personeel school.                                              

Dhr. V. Eryürük,                  afvaardiging ouders school.

Mevr. A. van Hecke,             afvaardiging personeel school.

Mevr. A. Oost,                    afvaardiging personeel Prokino.

Mevr. N. Breepoel,              afvaardiging ouders Prokino.

Mevr. M. Gaudasaboos,        afvaardiging ouders Prokino.

 

De  SZP raad heeft 5 vergaderingen gehad dit schooljaar., waarvan 4 digitaal. En de afdeling school drie extra bijeenkomsten traineeship directie en formatie.

Onderwerpen welke dit jaar binnen de SZP raad aan de orde zijn geweest:

 

-Corona aanpak; geen ouders in ons Kindcentrum, sobere festiviteiten, oudergesprekken digitaal of telefonisch, digitale lessen, noodopvang, halve groepen naar school, sneltesten GGD, zelf testen, beslisboom, klassen naar huis, personeel met corona.

- Extra subsidie i.v.m. de lockdown.

- Unit onderwijs.

- Fusie traject, nieuwe Stichting Elevantio.

- Vakantieregeling 2021-2022.

- Nascholingsplan; 2020-2021.

- Begroting 2021; nieuw meubilair groep 3 t/m 8 en touch screens.

- Arbeids risico inventarisatie/ Veiligheidsplan

- Groepsindeling 2021-2022.

- Schoolgids 2021-2022.

- Voortgang natuurplein/schoolplein.

- IKC medezeggenschaps - en huishoudelijk reglement.

- Tevredenheidsmeting ouders, leerlingen en personeel.

- Analyse leerling resultaten.

 

Speerpunten voor de SZP raad 2021-2022;

-  Communicatie binnen het team/ directie.

- Aandacht blijven vragen voor de werkdruk.

- Het verloop van de ontwikkelingen van ons Kindcentrum goed volgen.

Mocht u nog vragen hebben over dit jaarverslag of n.a.v. zaken waarmee de SZP raad zich bezig houdt, de  SZP raad -leden zijn altijd bereid deze toe te lichten.

 

Oktober 2021.                                                               

 

S. Schutte.