MR

               
300_c3bd394b-3809-41a5-b164-55988c17c5bb.jpeg

 

Voorstellen nieuw MR lid Veli Eryürük

 

Eind vorig jaar ben ik gekozen als nieuw MR lid. In mijn eerste maanden als MR lid viel het me op dat hier veel bij komt kijken. Er komt veel leeswerk binnen die voor de vergaderingen doorgenomen moeten zijn, wat dus betekent dat je je tijdig en goed moet voorbereiden op de vergaderingen. De vergaderingen die we tot nu toe in de nieuwe samenstelling hebben gevoerd, zijn prima verlopen. Daar waar mogelijk probeer ik mijn bijdrage te leveren. Vanuit mijn werksituatie en de opgedane kennis en ervaring hoop ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de MR.

 

Begin april heb ik de basiscursus MR gevolgd, wat zeer interessant en leerzaam is geweest. Door het volgen van deze cursus heb ik meer inzicht gekregen in de rechten en plichten van een MR en ook in de rol van een MR. Ook heb ik geleerd wat het MR-reglement inhoudt. Mogelijk dat ik in de toekomst nog een andere cursus ga volgen om mezelf hierin verder te ontwikkelen. Maar voorlopig wil ik het geleerde vanuit de basiscursus toepassen in de praktijk.

 

Ik heb tijdens het voorstellen van mezelf als kandidaat voor de MR meegedeeld dat ik het belangrijk vind om sociaal betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen onderwijs volgen. Veiligheid (van de kinderen) en kwaliteit (van de school) hecht ik veel waarde aan en ik wil hier dan ook mijn positieve bijdrage voor leveren. Wij kunnen dit niet alleen als MR, we zullen de hulp van de ouders en andere leerkrachten nodig hebben bij bepaalde zaken die we in de toekomst willen realiseren, ik hoop dan ook dat iedereen zijn steentje zal bijdragen. Een duurzame en goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is belangrijk om de goede kwaliteit van de school te bewaken.

 

Met vriendelijke groet, Veli Eryürük MR lid KC Stelle-Zeemeeuw

 

 

Jaarverslag van de MR van Kindcentrum Stelle - Zeemeeuw te Terneuzen.

Schooljaar 2016-2017.

 

Inleiding:

De medezeggenschapsraad van Kindcentrum Stelle – Zeemeeuw bestond dit jaar uit;

Dhr.   R. Fatehmahomed, voorzitter en afvaardiging van de ouders.

Mevr. S. Schutte,               secretaris , afvaardiging van het personeel en GMR-
                                                vertegenwoordiger.

Mevr. C. Hamelink,           afvaardiging ouders.

Mevr. A. van Hecke,         afvaardiging personeel.

 

De  MR heeft 5 vergaderingen gehad dit schooljaar.

 

Onderwerpen welke dit jaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:

- IKC ontwikkeling.

-Passend onderwijs binnen onze school.

-Vakantieregeling 2017-2018.

-Nascholingsplan; 2016-2017.

-Begroting 2017.

-Arbeids risico inventarisatie.

-Evaluatie; Gezonde school, ITM, Doen, schakelklas, schoolreizen en zomerschool.

-Groepsindeling 2017-2018.

-Drie plus activiteit/ mini TEC/ Ouderapp.

-Pest protocol.

-Het nieuwe zorgplan.

-Continurooster/ andere schooltijden.

-Rapport inspectie bezoek.

-Analyse document van de onderwijs resultaten.

-Vervangersbeleid/TCOZ/ wat als er geen vervanging is te krijgen?

-Afwatering schoolplein.

-Nieuw fietsenhok/ berging.

-Veiligheidsplan.

-Schoolgids.

-Afscheid mevr. C. Hamelink/ werving nieuw ouderlid/ verkiezingen.

 

Speerpunten voor de MR 2017-2018;

-Het verloop van de ontwikkelingen van ons Kindcentrum goed volgen.

-Aandacht blijven vragen voor slechte afwatering van het plein en onder de bomen bij de hoofd ingang.

-Commissie  instellen voor plein ideeën en sponsoring.

-Het vluchtelingen beleid blijven volgen van de Gem. Terneuzen/ ProBaz/ Mini TEC.

-De ontwikkelingen rondom het continurooster/ andere schooltijden goed volgen en evalueren,      meedenken over de definitieve beslissing.

-Vervanging leerkrachten/ werkdruk.

 Mocht u nog vragen hebben over dit jaarverslag of n.a.v. zaken waarmee de MR zich bezig houdt, de    

 MR -leden zijn altijd bereid deze toe te lichten.

 

 

Oktober 2017.                                                                       S. Schutte.